Ircoweb.com
 
سه نماینده بخش خصوصی صنعت پلیمر در میان نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی تهران
 روز چهارم اسفندماه جاری، انتخابات اتاق های بازرگانی به طور همزمان در کشور برگزار خواهد شد. طبق اعلام 145 نفر برای حضور در این انتخابات اعلام آمادگی کرده اند. محسن حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان و مدیرعامل شرکت رزیتان، مهدی پورقاضی، نماینده فعلی اتاق و مدیرعامل شرکت نیرومندپلیمر و حمیدرضا حقیقت پژوه، نماینده انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی و مدیرعامل پتروشیمی مهرپتروکیمیا نمایندگان بخش خصوصی صنعت پلیمر در این انتخابات هستند. در فهرست منتشر شده اسامی افرادی به نمایندگی بخش خودروسازی کشور به چشم می خورد که در برخی از رسانه ها شبهه تلاش برای شبه دولتی کردن اتاق ها را دامن زده است. در کنار این گروه افرادی که در حال حاضر و یا در گذشته دارای مسیولیت بودند و یا هستند نیز به چشم می‌خورد. چهره هایی هم هستند که بار نخست حضور در این انتخابات را می آزمایند. حضور گسترده در این انتخابات می تواند منافع صنفی گروه های مختلف بخش خصوصی را در حد بضاعت و اختیارات اتاق های بازرگانی، تامین نماید.

Resize